วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

นารายณ์ พร็อพเพอตี้ ขอหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ปฎิบัติหน้าที่กันอย่างหนัก ท่ามกลางสภาวะวิกฤตเช่นนี้ โดยส่งมอบอาหาร จำนวน 840 กล่อง และน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีตัวแทนรับมอบ ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข