บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

เน้นเรื่องคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่ดีของโครงการเป็นสำคัญ

Find Your Needs

Single house

  Townhome

   Condominium

    Welcome NARAI PROPERTY Co.,Ltd

    Narai Property Co., Ltd. was established in 1984. Over 27 years Mrs. Pachara Nithivasin; founder and managing director has led her management team to create a renowned high quality residential and focused on a mid-end to premium residential development. In executing the philosophy of providing well-constructed, environmental-friendly residential projects and a keen focus on professional community management, the result is genuinely customer service based. Our concern to develop and provide our customers with quality of life exceeds itself, offering not just a house, but a home, designed to embrace the warmth, happiness and security of family living.

    SEARCH OUR INVENTORY

    to
    News

    News NARAI

    อยากเป็น Good Brand มากกว่า Big Brand

    scroll up