Home

Thai
English


รายละเอียดโครงการ
ริเวอไรน์ เพลส คอนโดมิเนียม - รายละเอียดโครงการ

แนวคิดหลักของโครงการ ได้ออกแบบให้ทุกยูนิตโปร่งใส เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ กระแสลมสามารถไหลผ่านช่องลมระบายภายในได้อย่างทั่วถึง แต่ละยูนิตมีระเบียงส่วนตัวที่กว้างขวาง สำหรับชมความงามของลำน้ำเจ้าพระยา โดยมีพื้นที่ห้องชุดให้เลือก ตั้งแต่ขนาด 112-518 ตารางเมตร

การอยู่ร่วมกันในรูปแบบคอนโดฯ ต้องมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐานและถือปฏิบัติได้จริง ริเวอไรน์ เพลส บริหารโดยทีมมืออาชีพ เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน อันเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในอนาคตอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นวันแรกของการเข้าอยู่หรือในอนาคตข้างหน้า ที่นี่...คุณจะมั่นใจได้เต็มเปี่ยมว่ามาตรฐานคุณภาพโครงการจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป