Background Image

ความคืบหน้าโครงการ

เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม 56

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

เสาเข็ม
100%
งานโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
100%
งานโครงสร้าง
ชั้น 2
ภาพร่วมการก่อสร้าง
12%

โทร 0 2966 5511 ต่อ 3212 8.30-17.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
ความคืบหน้าโครงการฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในโอกาสต่อไป