Background Image

ความคืบหน้าโครงการ

เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม 56

วันที่ 3 พ.ค. 2562

เสาเข็ม
100%
งานโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
100%
งานโครงสร้าง
ชั้น 13
งานก่อผนังห้อง
ชั้น 6
งานระบบไฟฟ้า
ชั้น 6
งานประปา
ชั้น 6
ภาพร่วมการก่อสร้าง
20%

โทร 0 2966 5511 ต่อ 3212 8.30-17.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
ความคืบหน้าโครงการฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในโอกาสต่อไป