Background Image

ความคืบหน้าโครงการ

เดอะ พาร์คแลนด์ เพชรเกษม 56

วันที่ 12 ก.พ. 2563

เสาเข็ม
100%
งานโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
100%
งานโครงสร้าง
100%
งานก่อผนังห้อง
100%
งานระบบไฟฟ้า
ชั้น 24
งานประปา
ชั้น 24
ภาพร่วมการก่อสร้าง
80%

โทร 0 2966 5511 ต่อ 3212 8.30-17.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
ความคืบหน้าโครงการฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในโอกาสต่อไป