Background Image

สถานที่สำคัญใกล้เคียง

 • โรงพยาบาล

  • โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 2.5 กิโลเมตร
  • โรงพยาบาลพญาไท 3 3.6 กิโลเมตร
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 7.5 กิโลเมตร
  • โรงพยาบาลตากสิน 8.8 กิโลเมตร
 • โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

  • มหาวิทยาลัยสยาม 2.3 กิโลเมตร
  • โรงเรียนฐานปัญญา 2.8 กิโลเมตร
  • โรงเรียนนนานาชาติ British Columbia 3.2 กิโลเมตร
 • ศูนย์การค้า, แหล่งช็อปปิ้ง

  • ห้างซีคอนบางแค 120 เมตร
  • ตลาดบางแค 1.6 กิโลเมตร
  • ห้างเทสโก้โลตัส บางแค 1.6 กิโลเมตร
  • ห้างเดอะมอลล์บางแค 3 กิโลเมตร
  • ห้างเทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์ 4.6 กิโลเมตร
  • เซ็นทรัลพระราม 2 8 กิโลเมตร
 • ระบบโครงข่ายคมนาคม

  • สถานีรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญ 35 เมตร
  • สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า 2.9 กิโลเมตร

ที่ตั้งโครงการ

ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม 56 หน้าสถานีรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญ