บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด โดยนายสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานก่อสร้าง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบของอุปโภคบริโภค ให้น้องๆบ้านมิตราทร โดยสยามฟาร์มาซีได้ร่วมมอบเวชภัณฑ์ให้ทางบ้านมิตราทรในครั้งนี้ด้วย

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565
บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด โดยนายสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานก่อสร้าง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบของอุปโภคบริโภค ให้น้องๆบ้านมิตราทร โดยสยามฟาร์มาซีได้ร่วมมอบเวชภัณฑ์ให้ทางบ้านมิตราทรในครั้งนี้ด้วย