บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ ร่วมส่งมอบศาลาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อให้น้องๆ #บ้านมิตราทร

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565
บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้  ร่วมส่งมอบศาลาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อให้น้องๆ #บ้านมิตราทร

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ ร่วมส่งมอบศาลาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อให้น้องๆ #บ้านมิตราทร ได้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงพื้นทางลาดบ้านพักเด็กที่ยุบตัวจากการใช้งานเป็นเวลานาน ด้วยงบประมาณ 322,485 บาท นอกจากนี้ ยังได้มอบ Smart TV และ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการศึกษาและความบันเทิง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ บ้านมิตราทรค่ะ