Home

Thai
English


Welcome to เดอะ พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์
Welcome to เดอะ พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์

เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ คือ แนวความคิดหลักที่เราคำนึงถึง
การออกแบบโครงการ เราจัดสรรพื้นที่เกือบ 80% ของโครงการให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง โดยส่วนหนึ่งจัดเป็นสวนขนาดใหญ่กลางโครงการ ทั้งยังใช้หลัก Good Community ที่ดูแลด้วยบริการหลังการขาย โดยทีมบริหารจัดการที่มีประสบการณ์ ดูแลในเรื่องกฏระเบียบ การบำรุงรักษาอาคารและสาธารณูปโภค เสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้

ที่ตั้งโครงการ - คลิกเพื่อขยาย