Thai
English


เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม
Welcome to เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา-วงศ์สว่าง
เน้นการจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้อยู่อาศัย นอกเหนือจากความสะดวกสบายภายในแต่ละ Unit แล้ว พื้นที่ส่วนกลางยังจัดให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างความสดชื่นและผ่อนคลาย โดยการใช้รูปร่าง รูปทรงที่มาจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ นำมาลดทอนความเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ที่พบเห็นได้จากอาคารทั่วไป เมื่อรวมเข้ากับแสงและเงาตามวันเวลาธรรมชาติแล้ว ตัวผนังอาคาร จะทำหน้าที่เป็นฉากหลังและรวมเป็นส่วนหนึ่งของสวน โอบล้อมผู้พักอาศัย ในโครงการแห่งนี้ โดย คำนึงถึงความสอดคล้องระหว่าง งานสถาปัตยกรรมและ ภูมิสถาปัตยกรรม โดยใช้เส้นสายที่ให้ความ รู้สึกเคลื่อนไหว (Dynamic) จากตัวอาคารทอดตัวสอดแทรกกับพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรมทั้งบริเวณ สระว่ายน้ำชั้น6 และสวนชั้น1 รวมถึงการใช้พืชพรรณ ที่เป็นไม้ใบเขียว ที่มีรูปทรงน่าสนใจ ทำให้ผู้อยู่ อาศัยมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนศิลป์
ที่ตั้งโครงการ - คลิ๊กเพื่อขยาย