Home

Thai
English


รายละเอียดโครงการ
เดอะ พาร์คแลนด์ แกรนด์ อโศก-เพชรบุรี - รายละเอียดโครงการ
  • โครงการ
  • เดอะ พาร์คแลนด์ แกรนด์ อโศก-เพชรบุรี

  • เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด

  • ที่ตั้งโครงการ
  • ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 • ลักษณะโครงการ
  1 อาคาร, 26 ชั้น
 • พื้นที่โครงการ
  1-3-86 ไร่
 • จำนวนยูนิต
  295 ยูนิต
 • ขนาดยูนิตขาย
  เริ่มที่ 35.0 ตร.ม. ถึง 61.7 ตร.ม.